Vedrørende deleproduksjon og salg av dette, for alle eldre postetsettere og -høstere, samt avlesservognene UN7000 og UN8000 til Underhaug AS.
Regarding responsibility for parts and service, regarding all older potatoplanters and  -harvesters, silage trailers UN7000 and UN8000 to Underhaug AS.

Ta kontakt for mer informasjon :
Contact Underhaug for more details :

www.underhaug.no                                        

bakkepakker

vippetank

underhaug

underhaug

underhaug

underhaug