TKS AS har solgt produktrettighetene til UNDERHAUG potetsettere til belgiske AVR. TKS vil fortsatt bistå med delesalg og diverse produktinformasjon inntil videre.

AVR vil fortsette produksjon og produktutvikling, samt service og delesalg for disse maskinene. For mer info, kontakt oss eller AVR. Se www.avr.be

Potethøstere - TKS har avviklet produksjonen av potethøstere, men har fortsatt support på det meste av slitedeler til de fleste modeller.

Ta kontakt for mer informasjon

Avlesservogn - UNDERHAUG AS har overtatt produksjon og delesalg til UN7000 vogna. Se www.underhaug.no